3 OPEN LESSEN, KUNNEN HIER TOT EIND DECEMBER 2020 HERBELUISTERD WORDEN. 
3 OPEN LECTURES, CAN BE REWATCHED HERE UNTIL THE END OF DECEMBER 2020. 

OPEN LES 1: 125 Deelnemers

DE RUIS IN HET WAPPEREN VAN DE VLAAMSE VLAG 

OPEN LES 2: 235 Deelnemers

GEOPOLITIEK IN GEOPOËTIEK

OPEN LECTURE 3: 135 Participants

(UN)LEARNING HOMONATIONALISM

OPEN LES 1:

VOORBEREIDENDE VIDEO  

OPEN LES 2:

VERKEN SAMSARA EPISODE 2 ALS VOORBEREIDING

OPEN LECTURE 3:

WATCH THE DOCUMENTURY BELOW AS PREPARATION